Inlägg med etiketten ‘fasta’

5 objekt

Låt ingen komma före Jesus!

av Ola Österbacka

Vi har inlett fastetiden och har börjat vandra med Jesus på vägen mot lidandet. Den första söndagen i fastan tar upp frestelsetemat. Vi påminns om att Jesus måste gå in i samma frestelser som vi alla möter, men också att han segrat över frestelserna. När Jesus började tala om sitt förestående lidande möttes han av […]

Försåtliga frestelser

av Ola Österbacka

Vi är nu inne i den knappt sju veckor långa fastetiden (40 fastedagar och sex söndagar). Den första söndagen i fastan berättar om hur djävulen försöker fresta Jesus efter att han fastat under 40 dagar och fysiskt var ytterst svag. Djävulen vet den bästa tiden att sätta in sina försåtliga frestelser. Temat Jesu seger över frestelserna utgör en […]

Askonsdag – en dag för bön och fasta

av Ola Österbacka

Askonsdagen inleder fastetiden. Den infaller i år den 1 mars, en dag när Finland får en ny lag som åter leder bort ett steg från den kristna värdegrunden. Den nya äktenskapslagen som likställer samkönade parförhållanden med traditionella äktenskap mellan man och kvinna är ett offentligt uppror mot Guds goda lag, som han nedsatt i människan från skapelsen. Våra […]

Se, vi går upp till Jerusalem

av Ola Österbacka

På onsdag den 1 mars, den dagen när den ändrade äktenskapslagen träder i kraft i Finland, inleds kyrkans fastetid med askonsdagen. Även om vi inte klär oss i säck och aska, låt den dagen bli en bot- och böndag. De föregående tre dagarna, från söndag till tisdag, brukar kallas fastlagen, och de firas i en […]

Askonsdag

av Ola Österbacka

I dag, den 10 februari, inleds fastetiden med askonsdag. Fastetiden räknas bakvägen från påsk, så att man räknar 40 vardagar till påskaftonen då fastan slutar. Söndagarna är inga fastedagar. Därför är det just på askonsdag som de 40 dagarna börjar. Med söndagarna inräknade är det 46 dagar till påsk. Påsken infaller ovanligt tidigt i år och […]