Frestad i allt

När Jesus hade blivit döpt av Johannes i Jordan, och därmed gått in i sin offentliga gärning, stod han inför sin första stora prövning. Han fördes av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen, heter det i Matt 4. Hebreerbrevet skriver att han blev frestad i allt liksom...

Fortsätt att läsa

Försåtliga frestelser

Vi är nu inne i den knappt sju veckor långa fastetiden (40 fastedagar och sex söndagar). Den första söndagen i fastan berättar om hur djävulen försöker fresta Jesus efter att han fastat under 40 dagar och fysiskt var ytterst svag. Djävulen vet den bästa tiden att sätta in sina försåtliga frestelser....

Fortsätt att läsa

Jesu seger över frestelserna

Vi har inlett vandringen med Jesus mot hans lidande och död. På första söndagen i fastan, som vi firar den 14 februari, hör vi hur Jesus frestas av djävulen under 40 dagar i öknen. Den gammaltestamentliga läsningen behandlar syndafallsberättelsen i Första Mosebokens tredje kapitel. Dessa berättelser har ett samband. När...

Fortsätt att läsa

Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan präglas traditionellt av berättelsen om hur Jesus frestas i öknen av djävulen och övervinner honom med Guds ord. Jesus måste möta alla frestelser som människor kan tänkas möta, men djävulen var särskilt angelägen om att försöka förhindra hans verksamhet. Predikotexten är Luk 10:17–20, där de 70 lärjungarna...

Fortsätt att läsa