Herden och fåren

Herdesöndagen är den vanliga benämningen på andra söndagen efter påsk. Jesus har uppstått och visat sig för sina lärjungar. Han har vänt deras tvivel i tro på att han verkligen lever. Nu ger han dem sitt ord på att hans omsorg ska följa dem, så som psalmisten David beskriver det i...

Fortsätt att läsa

Herren är min herde

Den andra söndagen efter påsk brukar kallas herdesöndagen. Genomgående teman i texter och psalmer är Herrens omsorg och evangelietexten är hämtad från Joh 10. Den psaltarpsalm som många kristna älskar mest är psalm 23 som inleds med orden Herren är min herde. Den idylliska bilden av herden och fåren må vara...

Fortsätt att läsa

Herdesöndagen

Den andra söndagen efter påsk behandlar temat Herren är min herde. Därför brukar söndagen kallas Herdesöndagen. Psaltartexten, psalm 23, är den bäst kända av psaltarpsalmerna. Årgång 1 och 3 har som evangelietexter Jesu undervisning om den gode herden i Joh 10. Nu följer vi den andra årgången, och då hämtas evangelietexten...

Fortsätt att läsa

Herdesöndagen

Den andra söndagen efter påsk tillägnas temat Herren är min herde. Den uppståndne Frälsaren har lovat vara med de sina till tidens slut. C O Rosenius uttrycker det så här i en älskad sång: Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst....

Fortsätt att läsa