Kommentera

Kallelsens allvar

Temat för söndagen är Kallelsens allvar. Evangelietexten är Jesu liknelse om kungasonens bröllop, Matt 22:1–14. Den ger oss ett allvarligt budskap. Dels är udden riktad mot Jesu eget folk, ”han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom”, men också till oss som så lätt hittar på ursäkter att inte behöva ägna tid åt bön, bibelläsning och gudstjänst. Jesus lär också klart och tydligt det som för många idag är så anstötligt: den dubbla utgången. Vi har fått i uppgift att gå ”till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet”, så att Guds hus blir fullt och ingen skulle bli utkastad i mörkret utanför.

Vasagudstjänsten firas nu för första gången i Settlementcentrum på Villagatan 1 i Brändö, kl 11. För köranvisningar se info på vår webbplats. Vi inleder gudstjänsten med en bön om välsignelse för vår gudstjänstlokal. Ta gärna med Psalmboken och Sionsharpan, som vi också sjunger från, för vi har inte så många att dela ut. I Lepplax firas gudstjänst kl 13 och den sänds direkt.

Be om välsignade gudstjänster och att vi alla har ett hörsamt sinne, så att vi med glädje tackar ja till hans inbjudan att komma till det gästabud som han ordnar för oss så länge vi väntar på det slutliga: hans gudstjänstfirande församling. Detta gör vi eftersom Jesus har kallat oss i vårt dop och med sitt liv och sitt blod skaffat oss den rättfärdighets dräkt som duger att komma klädd i till himlen. Glädjen att se fram mot den måltiden vill vi dela med vänner och grannar.

Följ och dela!

Skriv en kommentar