Kommentera

Askonsdag – en dag för bön och fasta

Askonsdagen inleder fastetiden. Den infaller i år den 1 mars, en dag när Finland får en ny lag som åter leder bort ett steg från den kristna värdegrunden. Den nya äktenskapslagen som likställer samkönade parförhållanden med traditionella äktenskap mellan man och kvinna är ett offentligt uppror mot Guds goda lag, som han nedsatt i människan från skapelsen.

Våra lutherska bekännelseskrifter säger (Apologin XXIII, 9):

Då naturrätten är oföränderlig, äger rätten att ingå äktenskap nödvändigtvis alltid bestånd. Ty så länge naturen icke ändras, måste den ordning, som Gud nedlagt i naturen, förbliva, och den kan icke upphävas genom några mänskliga lagar.

Det har framkommit att flera präster i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är beredda att samma dag använda sig av den nya lagen för att mot kyrkans gällande lagstiftning viga samkönade par till äktenskap. Sådana som har lovat att Bibeln ska vara det högsta rättesnöret sätter sig upp mot hans klara ord.

Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. (Heb 13:4)

Samtidigt pågår ett försök att införa en lag om eutanasi, alltså att människan ska kunna sätta sig upp mot Guds ensamrätt att avsluta livet.

Gamla testamentets profeter klädde sig i säck och aska och fastade som ett uttryck för sorg över avfallet från Guds ord. Denna askonsdag är för oss en sorgens dag, en dag för bön och fasta.

Följ och dela!

Skriv en kommentar