Kommentera

Den Helige Ande har kommit

Vi står inför den tredje stora helgen innan vi lämnar kyrkans festliga halvår. Nu är färgen röd: Andens färg. Helgen präglas av den tredje personen i gudomen, men det är inte han som är i fokus. Det är Jesu verk som Anden vittnar om.

När Jesus talar till sina lärjungar den sista kvällen innan hans lidande kulminerar lovar han att sända dem Hjälparen. Det grekiska ordet (parakletos) har betydelserna advokat, förespråkare, medlare, tröstare. På norska säger man talesman. Anden är vår andre talesman. Den första är Jesus själv, som ställt upp som vår ställföreträdare och tillräknar syndare sin rättfärdighet, samtidigt som han tar på sig våra synder och dör för dem på korset. När han lämnade världen sände han en annan talesman som ska fortsätta att vittna om honom och försvara oss.

Den Helige Ande uppenbarade sig i ett övernaturligt fenomen när lärjungarna var samlade på pingsten. Han kom i form av tungor av eld och gjorde det möjligt för lärjungarna att predika på olika språk som de inte kunde från tidigare. På det sättet kunde tusentals judar som var samlade inför högtiden från olika länder höra evangelium på sitt eget språk. Han förvandlade de rädda lärjungarna så att de frimodigt trädde upp med budskapet om den uppståndne, även om de hotades till livet.

I sitt avskedstal säger Jesus att Sanningens Ande ska påminna lärjungarna om hans ord. Han har mycket att säga som de inte förmår bära på en gång. Men Anden ska leda dem in i hela sanningen. Denna sanning har Jesu apostlar lagt fram för oss i form av vittnesbördet i Den Heliga Skrift. Det är där som Anden verkar i dag och föder nytt liv, så som vi den senaste tiden har sett hur livet i naturen formligen exploderat. Det nya livet skapar han också där vi inte ser det på ett fysiskt sätt. Han skapar det genom att väcka tro på Jesus i våra hjärtan.

Många gånger understryker Jesus att den som älskar honom håller fast vid hans bud. I den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte, som har hållits denna vecka, har många talare fört fram kritik mot dem som håller fast vid det som Bibeln lär. Det sägs att man måste beakta vår tids synsätt med nytt vetande. Men en sådan sanning kommer inte från Den Helige Ande utan är en sådd av djävulen för att förföra oss. Anden visar på Jesu ord och lär oss att älska och hålla fast vid det – det eviga och trygga.

Genom att visa på Jesus och hans fasta ord ger Anden frimodighet att stå fasta i den strid som pågår. Han visar oss också hur vi ska älska varandra. Det återkommer vi till under trefaldighetstiden, växandets tid.

O helge Ande, sanne Gud,
lär världen all din kärleks bud,
att ha av hjärtat Jesus kär
och älska sina bröder här!

(Magnus Malmstedt, SH 64)

Följ och dela!