Kommentera

Försåtliga frestelser

Vi är nu inne i den knappt sju veckor långa fastetiden (40 fastedagar och sex söndagar). Den första söndagen i fastan berättar om hur djävulen försöker fresta Jesus efter att han fastat under 40 dagar och fysiskt var ytterst svag. Djävulen vet den bästa tiden att sätta in sina försåtliga frestelser.

Temat Jesu seger över frestelserna utgör en motpol mot syndafallsberättelsen i 1 Mos 3. Den gången lyckades djävulen med sitt uppsåt. Men med Jesus lyckades han inte. Jesus blev frestad i allt liksom vi fast utan synd (Hebr 4:15). Han återställde det som Eva och Adam förstörde.

Så som Eva möttes av en förvrängning av Guds ord så försökte också djävulen förleda Jesus till att använda Ordet fel. Har Gud verkligen sagt?  Djävulens första och andra frestelse började med orden Om du är Guds Son. Är det verkligen så? Varför ska du gå omkring och vara hungrig? Djävulen ljög Eva rakt upp i ansiktet: Ni ska visst inte dö. Den andra frestelsen innehöll också en utmaning: hoppa ner här – ingalunda ska du dö! Och den tredje vädjade till självhävdelsedriften: Ni blir som Gud. Djävulen försökte fresta Jesus med att bli rik och mäktig: Allt detta ska jag ge dig.

Jesus stod emot alla frestelserna. Inte ens i den största svaghetsstunden lät han djävulen triumfera. När han bestått sitt prov vek djävulen undan från honom för en tid, säger Lukas i sin berättelse om frestelsen. Han skulle komma igen. Hela den tid när Jesus var verksam möttes han av frestelser. Hårdast angreps han i det fruktansvärda lidandet på korset, då han frestades att utnyttja sin ställning som Gud och stiga ner från korset. Men Jesus segrade. Frukten av hans seger skördar vi då han gett oss rätt att vara Guds barn.

När vi möts av frestelser ska vi tänka på honom som själv hade mötts av samma frestelser. Vi får hänvisa till samma ord som Jesus gjorde: Det står skrivet. Och vi har fått ett särskilt löfte för svåra stunder (1 Kor 10:13):

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

Följ och dela!