Kommentera

Den störste är mindre

Den tredje söndagen i advent är traditionellt ägnad åt Johannes Döparens förberedande, profetiska verksamhet innan Jesus började sin offentliga verksamhet. Temat i vår gudstjänst är Herrens vägröjare. Evangelietexten (Matt 11:11–19) innehåller en del märkliga och svårfattliga utsagor av Jesus. Delvis är de svårfattliga för att vi inte är helt säkra på hur grundtexten ska översättas och förstås.

Jesus säger: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.

Vem är då den minste i himmelriket? Är det ett litet barn, som vid ett annat tillfälle (Matt 18) ställs fram som ett föredöme i tron? Är det Jesus själv, som gjorde sig till allas tjänare, och som sade att den som vill vara främst ska vara de andras slav (Matt 2:27f)?

Johannes själv bekände (Joh 3:30): Han måste bli större och jag mindre. Så bekänner den störste bland profeterna. Hur vi än förstår de märkliga orden om den minste står det klart att Jesus ska vara den störste i våra ögon. Även om Johannes Döparen intar en central roll den här söndagen är han inte vår Frälsare. Det är Frälsaren han bereder väg för. Det är Frälsaren vi ska bereda plats för i våra hjärtan. Och det är Frälsaren vi ska ägna vår tillbedjan.

En annan svårfattlig utsaga är orden: Från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Till den här översättningen har Svenska Folkbibeln en not: Annan översättning: ”på frammarsch … rycker det till sig”. Skillnaden är om himmelriket är objekt eller subjekt: lider himmelriket våld eller är det på frammarsch? (B2000: ”tränger himmelriket fram”, 1917: ”tränger himmelriket fram med storm”.) Båda tolkningarna av grundtexten är möjliga. Den förståelse som bäst stämmer med den bibliska uppenbarelsen i övrigt, och som merparten av översättningarna väljer, är att himmelriket är föremål för angrepp, så att våldsmän vill skada det.

Så sker också i vår tid, på ett dramatiskt och skrämmande sätt. Visst har kristendomen gått framåt och nominellt blivit världens största religion, men det mesta har förvanskats av den ondes angrepp. Jesus frågar om Människosonen ska finna tron på jorden när han kommer (Luk 18:8). Guds Ord rivs sönder och hotas. Nu behöver vi det profetiska ordet som Johannes Döparen stod fast vid, även om han därför miste sitt liv.

Men var inte rädd: Frälsaren som gav sitt liv för världen har uppstått och regerar till förmån för de små i sitt rike. Det är tryggare att vara liten och stå under Hans beskydd än att vara stor och strida i egen kraft.

O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva i barnslig, tacksam tro.

(V Thilo d y, O Ahlström, psb 5)

Följ och dela!