Kommentera

Den Evige uppenbarar sig

Kyndelsmässodagens tema är Guds uppenbarelse i Kristus. I andra årgångens evangelium från Joh 1:16–18 läser vi att den Enfödde, som själv är Gud, har gjort Gud känd. Den Enfödde är ett ovanligt namn på Jesus. Han är verkligen ovanlig, ja helt unik. Han är Gud och människa i samma person.

Kyndelsmässodagen firas till minne av att Jesus bars fram i templet för att friköpas, lösas, genom ett djuroffer. Så hade Mose stadgat. Den förstfödde i en judisk familj skulle friköpas vid 40 dagars ålder, eftersom allt förstfött tillhörde Gud. Här ser vi hur egendomligt Gud handlar: Gud själv ska friköpas. I detta ligger en hemlighet som är obegriplig för vårt förnuft och som bara kan uppenbaras genom att Anden förklarar Skriften för oss. Skriften säger nämligen att Guds Son som föddes av kvinna måste ställas under lagen.

Nu har det gått 40 dagar sedan Jesus föddes i Betlehem. Kyndelsmässodagen är ännu en del av julfirningen, den sista festdagen. Efter det här börjar vi vända vår blick mot korsets väg, när vi nästa söndag inleder förfastan.

Namnet på högtiden hör samman med ljus. Kyndel är ett gammalt ord som återfinns i olika former i många språk, t ex finska: kynttilä, engelska: candle, latin: candela, samt också i det gamla svenska ordet kandelaber. Ljuset hör samman med uppenbarelsen om vem Gud är. Det är ett viktigt ord i den så kallade Johannesprologen, som söndagens text utgör avslutningen till, och återfinns i vinjettbilden till vårt veckobrev.

Huvudordet i årets evangelietext är nåd: nåd och åter nåd. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det är det centrala budskapet i den kristna förkunnelsen. Det ordet skiljer kristendomen från alla andra religioner. Men Guds nåd är inte billig. Den kostade Gud förnedring, lidande och död, i en mörk värld som inte ville veta av honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Joh 1:12).

Om denna nåd vill vi predika, för att ljuset ska segra över mörkret. Välkommen till gudstjänsterna för att lära mera om Guds nåd!

Kristus är världens ljus, han och ingen annan –
född i vårt mörker, född att bli vår broder.
Har vi sett honom, har vi sett vår Fader.
Ära vare Gud!

(F Pratt Green, B G Hallqvist, psb 53)

Följ och dela!