Kommentera

Låt ingen komma före Jesus!

Vi har inlett fastetiden och har börjat vandra med Jesus på vägen mot lidandet. Den första söndagen i fastan tar upp frestelsetemat. Vi påminns om att Jesus måste gå in i samma frestelser som vi alla möter, men också att han segrat över frestelserna.

När Jesus började tala om sitt förestående lidande möttes han av protester av den lärjunge som nyss hade bekänt att Jesus var Messias, den levande Gudens Son. Petrus tog Jesus avsides och bedyrade att Gud nog skulle skydda honom för sådant ont. Men Jesus såg verkligheten. Det var djävulen som hade ställt sig i vägen för honom och nu talade genom Petrus.

Det här är en vanlig mänsklig frestelse. Vi tror oss veta bättre än Gud. När Gud har berättat om sina tankar är vi inte riktigt nöjda. Det stämmer inte med vad vi upplever rätt. Vi tycker att vi måste gå djupare och avslöja vad som verkligen varit meningen. Så hände redan i syndafallet, när djävulen lyckades förvränga Guds ord och få människorna att tro det. Så händer det när de lärda försöker gå bakom det bibliska ordet för att se vad som verkligen skett – trots det som står skrivet. Men Jesus säger: Gå bort från mig, Satan!

Egentligen står det i grundtexten: Gå bakom mig, Satan! Djävulen ska inte gå framför Jesus. Han ska inte ställa sig mellan oss och Jesus och bli en uttolkare av Guds Ord. Hans plats är bakom. Han är besegrad och därför måste han hålla sig undan. På samma sätt ska vi inte låta honom komma mellan oss och Jesus. Vi ska låta Jesus genom sitt Ord flytta honom bakom för att inte stå emellan med sina försåtliga frestelser.

För Jesus var det inga problem att avslöja Petrus. För oss kan det vara svårt att avslöja djävulens försåtliga frestelser. Vi ska låta Jesus avslöja honom och ställa honom bakom Jesus. Där ska han skämmas. Därför ska vi lyssna till Jesu ord. Det är den grund vi kan pröva frestelserna med. Det står skrivet!

O Herre Gud, låt nådens ord
förjaga otron från vår jord!
Fräls själarna ur Satans gap,
gör slut på Sions fångenskap!

Ryck bort med nådens gudakraft
vartenda rov den onde haft,
och värna med ditt fasta ord
din egen, återlösta hjord!

(F G Hedberg, Sh 92)


Delta i en enkät om våra gudstjänster i Lepplax!

Följ och dela!