Jag vill inte!

Varje förälder känner igen barnets trots. Nej, nej, jag vill inte! Och motsatsen: sådant som föräldrarna förbjuder, det vill man väldigt gärna. Episteltexten för elfte söndagen efter Trefaldighet, i Rom 7:14–25, ger besked om att det inte bara är barnen som reagerar med ”jag vill inte”. Paulus skriver: Det goda som...

Fortsätt att läsa

Låt ingen komma före Jesus!

Vi har inlett fastetiden och har börjat vandra med Jesus på vägen mot lidandet. Den första söndagen i fastan tar upp frestelsetemat. Vi påminns om att Jesus måste gå in i samma frestelser som vi alla möter, men också att han segrat över frestelserna. När Jesus började tala om sitt...

Fortsätt att läsa

Den kämpande tron

Vår överstepräst Jesus har motstått djävulens frestelser och kämpar vidare med siktet mot Jerusalem, där hans lidande och död väntar. Episteltexten för andra söndagen i fastan är i vår handbok (gamla handboken) liksom förra söndagens hämtad från Hebreerbrevet och talar om hur Jesus måste lära sig lydnad genom sitt lidande. Världens skapare och...

Fortsätt att läsa

Frestelser

Första söndagen i fastan har traditionellt temat Jesu seger över frestelserna. Huvudämnet, evangeliet för första årgången, handlar om hur Jesus frestas av djävulen efter 40 dagars fasta i öknen. I andra årgångens evangelium, som vi läser i år, utgörs frestelsen av Petrus välmenande förmaning att Jesus inte ska låta sig...

Fortsätt att läsa