Kommentera

Bön i nödtid, efter Dan 9:14–19

O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dem som förkunnat ditt Ord för oss, som talade i ditt namn till vårt lands ledare och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det i dag med Finlands folk, med folken i EU och de som bor långt borta i andra länder. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och vårt lands president, riksdag och regering, våra biskopar och präster, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sitt Ord.

Hela Finland, ja hela världen, bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför östes också över oss den förbannelse som du uttalat i Skriften mot dem som föraktar dig. Men ändå försökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, för Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi lyssnade inte till hans röst.

Och nu, Herre vår Gud, du som räddade vårt folk från förintelse och slaveri under senaste krig och så gjorde dig ett namn som är detsamma än i dag: Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från vårt folk. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir nu dina trogna tjänare hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över vårt sargade land för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss och se till ditt folk som bär det kristna namnet. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din Sons, Jesu Kristi skull, som vi ber. Amen.

18 mars 2020, dagen när undantagstillstånd inträder i republiken Finland på grund av coronaviruset Covid-19.

Följ och dela!