Kommentera

Herren är nära

Den fjärde söndagen i advent är ännu en del av väntetiden, beredelsen i bön och bot inför Herrens ankomst. Ofta präglas den ändå av själva julhögtiden med julfester och julkonserter.

I år är mycket annorlunda. Man kan inte samlas i stora skaror för att få del av den stämning som de gamla kära julsångerna skapar. Många undrar om det alls ska bli någon jul, i vanlig mening. Men stanna upp en stund: har vi inte samma orsak som förr att ödmjuka vårt hjärta i bön och bot, att bereda oss att emot Frälsaren? Är inte budskapet om världens Frälsares ankomst det samma?

Detta år har vi ännu större orsak att ödmjuka oss än tidigare. Genom den våg av dödlig smitta som så starkt präglar vårt samhälle tvingas vi att stilla oss. Vi förmanas att inte resa och att vara hemma så långt det är möjligt. Det kan kännas endast som en begränsning av våra självklara friheter, men samtidigt ger det oss en möjlighet att uppskatta värdet av att ha ett hem, att ha en familj och vänner. Det finns också sådana som inte har dessa förmåner. Kanske vi just i år får tid och möjlighet att tänka på dem och ge dem den tid som vi annars inte hinner ge dem?

Vi får också påminna om att vi är inte övergivna, även om vi är tuktade. Just för att Jesus lät sig födas till världen har vi ett hopp om den framtid som han öppnat vägen till: en evighet med honom, i en evig salighet. Han har tänkt på oss, och han gör det i dag, mitt i det mörker som omger oss både materiellt och andligt. Han kom till oss genom sina profeter. Han kom själv som ljuset, med sitt frigörande evangelium som han lät predika genom sina apostlar. I detta Ord är han nära oss. Låt oss ta vara på det!

O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva i barnslig, tacksam tro.

(V Thilo d y, O Ahlström, psb 5)


Veckans bön

Käre Far i himlen! Tack för att du inte lämnat oss i mörker utan låter oss se ditt ljus, som särskilt kommer till oss i din Son. Ge mig nu stillhet inför ditt Ord. Ge mig tro på ditt löfte att jag inte ska behöva vara orolig i den mörka tiden utan får vara trygg i dina goda händer. Lär mig förbereda mig på din Sons födelse på ett rätt sätt och ta emot honom i mitt hjärta. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!