Kommentera

Människosonen har makt att förlåta synder

Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna.”

Några skriftlärda tänkte inom sig: ”Han hädar!” Jesus såg deras tankar och sade: ”Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig” – och nu talade han till den lame: ”Res dig, ta din bädd och gå hem!” (Matt 9:2–7)

Jesus hade varit på andra sidan Gennesarets sjö men var nu tillbaka i Kapernaum. Där kommer några till honom med en förlamad man. Han säger till den lame: Dina synder är förlåtna. Några skriftlärda tänker: Han hädar. Av parallellstället i Mark 2:7 vet vi att de resonerar så eftersom de menade att endast Gud kan förlåta synder, och de som bekant inte ansåg Jesus vara Gud.

Jesus ser deras tankar och frågar varför de tänker så onda ting. Sedan ställer han dem en fråga till: Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? Den frågan kan omedelbart vara svår att förstå. Ett sätt att förstå den är att se på sammanhanget som följer efter där Jesus säger: ”Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig /…/ Res dig, ta din bädd och gå hem!”

Ur ett mänskligt perspektiv skulle det vara svårare att säga ”Res dig och gå”, eftersom människor i sig inte har makt att göra under. Jesus vill emellertid genom att göra undret bevisa att han har makt att förlåta synder. Det är det han menar med sin utsaga: ”Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig /…/ Res dig, ta din bädd och gå hem!” Och det är vad mannen gjorde. Beviset fanns där för alla att se.

Vad kan du och jag dra för slutsats av det här? Jo, att Människosonen har makt att förlåta synder. Vi vet att han är Gud och därför kan förlåta synder. Vid det här tillfället bevisade han dessutom genom ett mirakel att han har makten att förlåta synden. Han har makt att och han vill också ge dig syndaförlåtelsen. Var därmed säker på att du äger den!

Jesper Hansen

Följ och dela!