Inlägg med etiketten ‘förlåtelse’

4 objekt

De förlorades chans

av Ola Österbacka

Den som ser sin synd och vet att han är förlorad om inte Den gode Herden söker och finner honom har sin glädje i Guds förekommande nåd. Där finns den förlorades enda chans.

Inför Gud och inför människor

av Ola Österbacka

Den elfte söndagen efter Trefaldighet har temat Självprövning. I evangelitexten för den tredje årgången (Matt 23:1–12) talar Jesus mycket allvarligt om de skriftlärda och fariseerna. Han anklagar dem för att vilja bli sedda av människorna. De ställer sig så att de kommer först i alla sammanhang, inför människor. Men de hade ingen berömmelse inför Gud. […]

Din medtjänare och broder

av Ola Österbacka

Vi närmar oss allt mer slutet av kyrkoåret. Det är dags för självrannsakan. Denna söndag frågar vi oss hur vi bemöter vår medmänniska, vår arbetskamrat och våra bröder och systrar i tron. Dagens evangelietext, Matt 18:15–22, innehåller den kända regel som ligger till grund för den process som har kallats kyrkotukt. Jesus ger klara anvisningar […]

Rättfärdighet och barmhärtighet

av Ola Österbacka

När vi har mött vår älskande himmelske Far då han skyndar emot sin förlorade son för att visa honom sin förlåtelse för allt ont han har gjort, ska vi nu ställa oss frågan hur vi tagit emot evangeliet. Hur ser vi på vår nästa? Räknar vi oss förmer, så att vi dömer vår nästa för […]