Kommentera

Herren är nära

För ganska länge sedan hade ett politiskt parti denna slogan: ”Nära dig”. Tanken var givetvis att det skulle kännas tryggt att partiet är nära en och kan arbeta för ens bästa. Jag minns en överraskande kommentar, att det också kan upplevas så att partiet står och flåsar en i nacken och följer med ens förehavanden på ett obehagligt sätt.

Hur upplever du temat för fjärde söndagen i advent: Herren är nära? Väcker det en glädje hos dig, då du blir påmind om att Jesus snart kommer, eller känns påminnelsen om hans ankomst påträngande och skrämmande? Adventstiden kan sägas handla om tre aspekter av Jesu ankomst: han kom en gång som ett litet barn till vår jord, han kommer i dag och är oss nära i Ordet och sakramenten, och slutligen att han kommer på den sista dagen, när hans ankomst blir en fasansfull upplevelse för dem som inte har känt honom och varit nära honom här i tiden.

Traditionellt har en del texter ännu på fjärde söndagen i advent anknutit till Johannes Döparen. Han säger själv att han måste bli mindre och Jesus ska bli större. Numera riktas blickarna den här söndagen mot den väntande Maria, som därmed har blivit huvudperson en andra söndag vid sidan av Marie bebådelsedag. Låt oss inte glömma vem som är huvudpersonen: Han som kommer. Herren är nära.

Ett annat tema som förs in i söndagens texter är glädje. I episteltexten (Fil 4:4–7) uppmanar aposteln oss att glädjas över att Herren är nära. Denna glädje kommer av att vår Frälsare kommit med frid till vår jord och med försäkran att Gud genom honom tar hand om våra bekymmer. Jesaja (40:9) uppmanar Sion, glädjens budbärarinna, att stiga upp på ett högt berg och ropa: Se, er Gud!

Så får Kristi kyrka förkunna glädje mitt i vår tids nöd och ångest. Vi får glädjas när vi förbereder oss att ta emot världens Frälsare när han bli människa för att lösa ur vår synd och vanmakt, vi får glädjas över att vi ännu har hans dyrbara Ord mitt ibland oss, och vi får glädjas över att han snart kommer igen för att ersätta den onda världen med en fullkomlig tillvaro i hans ständiga närhet. Herren är nära!

Sions dotter, lyft din panna!
Himmelriket är dig när’.
Jubla högt ditt hosianna!
Se, din Konung nu är här!
Gud sin Son till jorden sänt,
fröjda dig, det är advent!

(P Nilsson)


Bilden är från learnreligions.com
Följ och dela!