Kommentera

Vid Jesu fötter

Lukas ger oss många lysande exempel på hur Jesus undervisar om syndernas förlåtelse i sitt handlande och genom liknelser. En pärla bland dessa är skildringen av en måltid som ordnades av farisén Simon (Luk 7:36ff).

En kvinna smyger sig in i måltidssalen och gör något oerhört anstötligt. Redan det att hon är en prostituerad och vågar sig in bland hederligt folk väcker uppseende. Hon fattar tag i Jesu fötter, kysser dem och väter dem med sina tårar. Och hon löser upp sitt hår och torkar hans fötter med det. Simon, en farisé som var noga med sitt rykte och sin värdighet, ser med förundran att Jesus låter kvinnan vara. Om han är en profet, säger han för sig själv, måste han veta att hon är en synderska. Och han låter henne beröra sina fötter utan att förebrå henne. Vilken förfärlig anstöt!

Vid den här måltiden fanns det också en annan syndare. Men det var en som inte visste om det eller erkände det. Det var värden själv. Han hade betett sig illa mot sin gäst, rentav föraktfullt. Han tog emot Jesus i sitt hem för att utmana honom och sätta honom på prov. Han nedlät sig inte ens att låta tvätta fötterna på sin gäst, vilket hörde till god sed.

Kvinnan visste om sin synd och hon grät över den. Hon hade redan lärt känna Jesus som en som tar sig an dem som har det svårt och som förlåter synder. Hon strävade inte efter att bli uppskattad och anses värdig att vara med vid måltiden, utan det var nog att hon tilläts vara vid Jesu fötter och betjäna honom. Då var ingenting för dyrbart. Han var värd all den dyrbara balsam som hon smorde hans fötter med.

Berättelsen om denna kvinna är en stark undervisning om Jesu kärlek, och hur den får ett gensvar. Genom sitt handlande visar sig kvinnan vara en sann lärjunge. Vi minns kvinnan i vår syndabekännelse: ”så som du såg till synderskan i fariséns hus”. Där ber vi om nåd att vi ”som synderskan av hjärtat älskar dig”. Hon är ett exempel på hur Gud förbarmat sig över den syndiga världen och genom sin Son, Jesus Kristus, förlåtit oss alla våra synder. Jesus har lovat: ”Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort” (Joh 6:37).

Älskande Jesus, lär mig att vörda
kärleken varmed du älskat din brud!
Allt vill jag glömma, blott jag får gömma
mig i din kärlek, förbarmande Gud.

(A C Rutström, J Bäck)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du gav ditt liv för alla, så att jag skulle få komma inför dig och vara din tjänare. Låt mig vara din i tid och evighet, för din kärleks skull. Amen.

Följ och dela!