Kommentera

Den svages bönesuckar

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet.” Så skriver aposteln Paulus i Rom 8:26. Han förklarar, att när vi inte vet vad vi bör be om vädjar Anden för oss med suckar utan ord.

Ofta vet vi mycket väl vad vi ska be om. Vi har ju ett löfte att vi får be om vad som helst i Jesu namn, och vi uppmanas att lägga fram alla våra önskningar inför Gud. Så när vi är sjuka ber vi om att bli friska, och när vi sänder in ansökan för en tjänst ber vi att Gud ska ge oss det vi önskar.

Visst får vi göra det. Dock så att vi tillfogar: ”Ske din vilja.” Det är inte alltid lätt. Men hur är det när vi ber och ber och inte verkar få något gensvar? Har Gud somnat? Håller han inte vad han har lovat?

Gud sviker inte sitt löfte. Men han har ofta andra planer än vi. Han har något bättre att ge än det vi kan tänka ut. När vi inte får det vi ber om känner vi oss lätt uppgivna. Kanske vi då vill resa oss upp i protest och hävda det vi tror är vår rätt. Men då är det bra att tänka på aposteln, som själv blev utan konkret bönesvar när han bad om befrielse från sin tagg i köttet. Hans bönesvar blev: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet” (2 Kor 12:9).

I nästa vecka firar vi Kristi himmelsfärd. Det är minnet av att Jesus hade fullgjort sin uppgift på jorden och återvände till sin höga position på Guds högra sida, där han utövar sin allmakt. Det är i kraft av den makten han lovar att höra våra böner. Men vi har inte den makten. Vi är svaga. Därför har han sänt sin Ande för att hjälpa oss, något som vi särskilt firar om två veckor, på pingsten. Men redan nu, på bönsöndagen, påminns vi om hur han vill trösta och hjälpa oss i svår svaghet. Också när vi är för svaga för att uttala någon bön är han med och han formulerar bönen i vårt ställe. För han vet vad som är Guds vilja.

Mitt i oro, lidande och hjälplöshet får vi lita på att Anden ber för dem som inte själva orkar utan sätter sin enda förhoppning till Jesus. Och han påminner oss: ”Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud” (Rom 8:28).

Bed för mig Herre kär. Se till mig ner.
Modfälld och trött jag är, orkar ej mer.
Jag har blott synd och brist.
Bönen sin kraft har mist.
Bed för mig, Jesus Krist, bed för mig, du.

(A Frostenson)


Bön: Käre Jesus! Du har kraften när jag är svag. Hjälp mig att alltid lita på dig. Låt din Ande påminna mig om vad du har gjort för mig och om dina härliga löften. Amen.

Följ och dela!