Kommentera

Jag var blind – men jag ser

Jesus gjorde många under, där han botade sjuka, drev ut onda andar och rentav uppväckte döda. Johannes återger en mycket speciell berättelse (Joh 9), där Jesus öppnar en blindfödd mans ögon så att han ser, för första gången i sitt liv. Lärjungarna undrar varför denna man är blind, och de får veta att ”det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom” (v 3).

Att det som Jesus gör här är viktigt förstår vi av att Johannes ägnar berättelsen så mycket utrymme. Den upptar ett helt kapitel i evangeliet enligt Johannes. Kapitlet ingår i ett sammanhang som beskriver hur Jesus konfronteras med fariséerna, de judiska andliga ledarna. Hans tal väckte motstånd: ”Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda” (v 39). Den blinde representerar den naturliga människan, som av födelsen är andligt blind. Hon kan inte se eller förstå Guds visdom av sig själv. Först när Gud öppnar hennes ögon kan hon se sin Frälsare, Människosonen. De andra, som trodde sig se, såg bara en som de kallade en syndare, och som de ansåg häda Gud och som därför måste dö.

Den blinde som fått sin syn vet bara en sak: ”Men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se” (v 25). Så är det också med den som fått lära känna Människosonen: hur det riktigt gått till går inte att förklara, för det är Andens nyfödande verk genom Ordet. Det har inte skett genom vårt förstånd eller av vår egen kraft. Det är ett under, på samma sätt som när Jesus öppnade den blindföddes ögon.

Till sist lär sig också den här mannen känna igen Människosonen. Han bekänner sin tro och tillber Honom, som gett honom en så stor gåva. Kontrasten mot fariséerna som förblir i sin blindhet är stor. Till dem säger Jesus: ”Nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar” (v 41). Över de andligen blinda står domen kvar. Men den som tror på Jesus drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet (Joh 5:25).

Öppna du förståndets öga
så att jag din kärlek ser
och den frälsning du mig ger
när på smärtans kors, det höga,
som Guds lamm du offras här
och all världens synder bär.

(H Spegel)


Bön: Himmelske Far! Tack för att du kallat mig redan i dopet och öppnat mina ögon för din kärlek och för frälsningen i Jesus Kristus! Bevara mig i tron så att jag alltid har Honom för mina ögon. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!