Inlägg med etiketten ‘blind’

1 objekt

Döva hör och blinda ser

av Ola Österbacka

Den här söndagen har i vår kalender temat ”Våra ord”. Det passar inte riktigt bra in på en del av texterna, särskilt dagens evangelietext, som mera handlar om Jesu verksamhet som helbrägdagörare. Därför har folkkyrkans nya handbok ändrat temat till ”Jesus vår helare”. Båda de här aspekterna finns med i dagens texter, men tyngdpunkten ligger […]