Kommentera

Guds rike kom, är här och ska komma

I Luk 17 frågar fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma. Då tänker de på det yttre rike som skulle ledas av Davids Son, Messiaskungen. Men Jesus överraskar dem. Guds rike är inte synligt för ögonen. Det finns redan nu mitt ibland dem, hävdar han.

Eller vad menar han egentligen? Enligt en del översättningar (så Bibel 2000) sade han: ”Guds rike är inom er.” Det här kan leda till en flummig lära, som jag nyss läste i en betraktelse: ”Det är i vårt inre som Guds rike föds och växer fram. … Där rättvisa, kärlek, omtanke om människor, djur och natur blir verkligt bryter Guds rike fram.” Skulle Jesus ha menat att dessa fariseer, som han kallade djävulens barn och som snart skulle försöka ta livet av honom, hade Guds rike inom sig? Består Guds rike i vår omtanke om människor, djur och natur?

Inför fariséernas och lärjungarnas åsyn hade Guds rike kommit. Det omvittnades i Johannes Döparens predikan: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd!” Jesus själv intygade i Nasarets synagoga att profetens ord hade gått i uppfyllelse. Guds rike kom med glädjens budskap, ordet om syndernas förlåtelse och frid med Gud, inte i yttre företeelser även om det har följder också för det jordiska.

Också i dag kommer Guds rike. Martin Luther beskrev det så här i Lilla katekesen: ”Guds rike kommer när vår himmelska Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen.” Därför är Guds rike här, när kristna samlas för att lyssna till Guds ord och i tro prisar honom som sändes till jorden som vår Frälsare.

Och en dag ska han komma tillbaka. Då ska det visa sig, att det viktiga här i vårt jordeliv inte är vår omsorg om skapelsen, utan att vi är kända av Jesus. Den andra söndagen i advent påminner om de sista söndagarna i kyrkoåret, när våra blickar går mot tidens slut. Denna insikt ska påminna oss om Honom som kom en gång i tiden, den ska lära oss lyssna till Honom när han kommer till oss i dag i Ord och sakrament och bereda oss att möta Honom när han kommer till dom.

O Jesus, dig förbarma
i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma
att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo
och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva
i barnslig, tacksam tro.

(V Thilo d.y., O Ahlström)


Bön: Käre Jesus! Hjälp mig att flitigt ta vara på ditt Ord, så att jag läser det, delar det med min familj och mina vänner och med glädje går till gudstjänsten. Och lär mig att vara vaksam och alltid ha din andra ankomst för ögonen. Amen.

(Bilden: målning av Virpi Viitala)
Följ och dela!