Kommentera

Seger över frestelserna

Den kristna påskfastan inleddes på askonsdagen, och på den första söndagen i fastan möter vi Jesus som frestas av djävulen. Vi ser en Frälsare som segrar, även om han är försvagad till det yttersta av sin omänskligt långa fasta. Han är Översteprästen som enligt Hebreerbrevet (4:16) stod fast när han blev frestad, för han hade ingen synd. Han blev frestad i allt som en människa kan frestas i, för att han i allt skulle vara som vi.

Han bestod provet. Det gjorde inte Adam och Eva, när de frestades av djävulen i paradiset. De möttes också av tre frestelser: Har då Gud verkligen sagt? Tvivlet på Guds Ord ledde fram till deras fall. Men Jesus avvisade frestelsen: Det står skrivet. Ormens ord ljöd: Ni ska visst inte dö. Så försökte han också inge Jesus tanken att han skulle överleva ett avgrundsfall. I paradiset lockade orden: Ni blir som Gud. Jesus nedlät sig inte till att tillbe djävulen för att få makt och ära.

Sådana frestelser möter också oss. Hur ska vi bestå i frestelsens stund?

Vi har samma trygghet som Jesu lärjungar när de greps av eufori över att de hade makt över andarna. De skulle inte låta sig berusas av sina framgångar, utan vända sina blickar till det som består: Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen (Luk 10:20).

Segern är förankrad på en betydligt tryggare plats än i vår förmåga att kämpa och besegra fienden. Den grundar sig på Guds utkorelse innan världen skapades. Genom att se på Honom som övervann alla frestelser i vårt ställe får vi se in i den fullkomliga glädjen: tryggheten att få räknas som Guds barn endast för hans kärleks skull, som gav sitt liv för att vi skulle befrias från djävulens välde. Det ska vara vårt ögonmärke när mörkret hotar och väntan på hans återkomst känns lång.

På nåden i Guds hjärta
som Jesus bragt oss fram
då han för oss i smärta
blev död på korsets stam –
jag nu allena bygger
min tro och salighet
och lever därför trygger,
den onde till förtret.

(C M Montin, C O Rosenius)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du bestod provet som djävulen utsatte dig för. Tack för att jag får glädjas över din seger och förlita mig på den när frestelserna ansätter mig. Amen.

Följ och dela!