Kommentera

I den Allsmäktiges händer

Muslimer använder ofta uttrycket Insha’Allah, som betyder ”om Gud vill”, eller ”vi får förtrösta på Gud”. Vilken gud är det som de förtröstar på? Är muslimernas Allah samme HERRE som uppenbarade sig för Abraham, Isak och Jakob under namnet ”Gud den Allsmäktige”? Så menar många, också kristna präster och biskopar.

Nej, vi tillber inte samma gud som muslimerna. Vi har fått lära oss att be till Gud i Jesu namn. Och muslimerna anser Jesus vara blott en stor profet. Men enligt dem är han inte ett med Fadern och Den Helige Ande. När vi ber i Jesu namn kommer vi inför Gud den Allsmäktige som hans barn, för vi har genom dopet iklätts Kristus (Gal 3:27). Hans rättfärdighet skyler vår synd, så att vi är fullkomliga när vi kommer i Jesu namn. Utan den möter vi bara en sträng och helig Gud som hotar att straffa oss för våra synders skull.

Och tänk vilka rättigheter vi har när vi får komma i Jesu namn! Den Allsmäktige ger oss vad vi behöver. Han hör allt vi ber om, även om han ofta väljer andra vägar att besvara våra böner än vi har tänkt oss. Vi har en ännu större värdighet än jordiska kungabarn, prinsar och prinsessor, för deras far har inte all makt i himlen och på jorden. Men det har vår Far i himlen. Och Jesus, vår bror, har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, för åt honom har denna allmakt blivit given.

Inkommande torsdag firar vi Kristi himmelsfärd. Det är en stor dag, när Jesus lämnar förnedringens tid och åter tar i bruk den makt som han har haft sedan världens begynnelse. Under ”sitt kötts dagar” lärde han sig lydnad och blev ansedd vara en villolärare. Och som en sådan blev han utlämnad till tortyr och avrättning. Men på påskdagens morgon triumferade han. Det skedde utan synlighet för världen, utan bevakning av massmedier. Likaså skedde hans himmelsfärd utan att den rapporterades i nyheterna. Men hans lärjungar fick bevittna den, då han han lyfte sina händer och välsignade dem och samtidigt togs upp ifrån dem.

På samma sätt ska han komma tillbaka, men då ska det ske synligt för alla. Också de som har föraktat honom ska då tvingas ner på sina knän och erkänna hans allmakt. Må Gud ge oss nåden att söka honom medan det är tid.

Vad är omöjligt för dig, o Herre,
och vad förmår du ej göra, du?
Då du befaller blir vinden stilla,
var bölja lägger sig på ditt bud.

Să lär mig bedja och vänta svaret
och vara stilla i tron på dig,
tills jag får skåda en skön fullbordan
av varje löfte du givit mig!


Bön: Allsmäktige Far! Tack för den stora förmånen att få komma inför dig i bön och lägga fram alla önskningar i Jesu namn. Lär mig att tacka dig för din kärlek och omsorg i allt, och särskilt för din nåd i Jesus Kristus. Var genom din Ande nära mig genom ditt Ord och dina sakrament. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!