Kommentera

Sanningens Ande

När Jesus har farit upp till himlen är hans lärjungar till synes faderlösa, utan skydd och ledning. Men Jesus lovar sända en annan Hjälpare, och han kommer alltid att stanna hos dem. Han presenteras som Sanningens Ande. Den sanning han lär är inte en sådan sanning som världen vill höra. Världen kan inte ta emot honom. Sanningen är illa tåld. Men just denna pingsthelg är Sanningens Ande huvudperson. Låt oss höra Honom.

Pingsthögtiden brukar räknas som den tredje av kyrkans stora högtider. Tyvärr har den tappat mycket av sin storhet på grund av att annandag pingst tagits ifrån oss som helgdag. Vi får numera göra som de första kristna, som inte hade ledig dag på söndag: vi får fira vår annandagsgudstjänst för oss själva, i tidig morgonstund eller på kvällen efter arbetsdagens slut.

Till pingsten hör det skönaste evangeliet i Nya testamentet, tidigare evangelietext just på annandagen, nämligen ”Lilla Bibeln” Joh 3:16, jämte efterföljande verser. Till synes nämns inte Anden i denna text. Men här lär Jesus oss om den verksamhet som Sanningens Ande utför genom nådemedlen. Han avslöjar mörkret – våra onda gärningar. Han avslöjar otron, som leder till dom. Och han pekar på Jesus, honom som Gud i sin kärlek sände till världen för att friköpa oss från djävulens välde, så att vi inte ska gå förlorade och dömas till det eviga straffet med honom utan ha evigt liv.

Så inrymmer det skönaste evangelium också den allvarligaste domen. För att vi ska inse allvaret med risken att gå förlorade dömer Anden vår otro och vår kärlekslöshet, som uttrycker sig i att vi föraktar Jesu bud och gör oss egna uppfattningar om den sanna kärleken, sådant som passar in i tiden och som känns bekvämt. Det är detta som människorna inte vill veta av som döms av Sanningens Ande. Så som det var på Jesu tid, så är det också i dag.

Pingstens budskap är inte att vi ska sträva efter andlig berusning och starka känslor. Det gäller frågan hur vi kan bli frälsta, så att vi inte går förlorade. Det kan Anden upplysa oss om genom att undervisa oss i Sanningens ord. Anden visar oss vem Jesus är och vad Han har gjort, så att vi ger Honom samma ära som tillkommer Fadern. Då ärar vi också Anden och firar pingst på rätt sätt. Så ska Anden lära oss att se Guds kärlek och låta den bära frukt i våra liv, genom att vi håller Jesu bud.

O helge Ande, sanne Bud
lär världen all din kärleks bud,
att ha av hjärtat Jesus kär
och älska sina bröder här!

Predika du om Jesu död,
som hela världen frälst ur nöd!
Ja, vittna för oss alla om
att vi är Jesu egendom!
(M Malmstedt)


Bön: Käre Helige Ande! Lär mig att inse att jag behöver en Frälsare! Lär mig fatta den stora kärlek som Fadern har till mig och vad Jesus har gjort för att jag ska få del av den. Hjälp mig att fira pingst på rätt sätt och ära Dig tillika med Fadern och Sonen. Amen.

Följ och dela!