Inspelningar med etiketten ‘brud’

2 objekt

Gudstjänst tredje sönd. efter påsk

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 11.5.2014. Tema: Guds folks hemlängtan. Predikant och liturg: Ola Österbacka, musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 17:6–8, ämne: Jesu utvalda brud. Texter: 1 Mos 1:1–5, 27–31, 2:1–2; 2 Kor 4:16–18; Joh 16:16–23. Predikotext: Joh 17:6–8. Psalmer: 510, 144, 570, 204, 265, 585. Predikan finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2014/140511_ola.mp3 Predikan som text på Forum Johanneum.