Inspelningar med etiketten ’herde’

6 objekt

Predikan på herdesöndagen, Hebr 13:20-21

Predikan av Ola Österbacka på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på andra söndagen efter påsk 15.4.2018. Text: Hebr 13:20-21. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka […]

Gudstjänst på Herdesöndagen

med

Gudstjänst i samband med bibelhelg i Biblion på Herdesöndagen, 10 april 2016. Liturg och predikant: David Åkerlund. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Hes 34:11–16; 1 Petr 2:21–25; Joh 10:11–16 (även predikotext). Psalmer: ingångspsalm 400; treenighetspsalm 144; gradualpsalm 384; predikopsalm 390; kollektpsalm 395; slutpsalm 415. Predikotext Joh 10:11–16: 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger […]

Gudstjänst på herdesöndagen

med

Gudstjänst från Biblion på herdesöndagen 4.5.2014. Tema: Herren är min herde. Predikan av Hans Ahlskog över Ps 23. Liturg: Ola Österbacka. Mp3-inspelningen avser predikan. Predikan som text på Forum Johanneum.

Andra söndagen efter påsk 26.4.2009

Andra söndagen efter påsk. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Text: Joh 10:1–10 (25:57). 1 ”Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är […]