Inspelningar med etiketten ‘omvändelse’

8 objekt

Predikan/gudstjänst på Apostladagen

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på Apostladagen 1.7.2018. Gudstjänstens tema: Lärjungaskapet. Predikan över ämnet Öppna våra ögon! utifrån de tre textläsningarna. Predikant och liturg: Ola Österbacka; kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten i videofilen. Hes 2: 1 Han sade till mig: ”Människo­barn, res dig på dina fötter så ska jag tala med dig.” 2 […]

Predikan och gudstjänst i Biblion 12:e sönd. efter Trefaldighet, Våra ord

Predikan i Biblion, Vasa, på 12:e söndagen efter Trefaldighet, den 14 augusti 2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Jes 29:18-19. Hela gudstjänsten som mp3-inspelning här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/08/160814_gudstjanst.mp3 Tema: Våra ord. Texter: Ps 71:16–20; 2 Kor 3:4–9; Mark 7:31–37. Psalmer: Sionsharpan 93; 148; 481; 187; 201; Sionsharpan 78 (För Herrens ord). Psalmernas melodi och texter.

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32. Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316.

Frälsning och dom

med

Predikan i Lepplax bykyrka 11.1.2015, första söndagen efter trettondagen, av Øyvind Edvardsen. Text: Matt 3:11–12. Tema: Frälsning och dom.

Gudstjänst 4:e sönd. efter Trefaldighet, Lepplax

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka, ledare: David Åkerlund, predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Rättfärdighet och barmhärtighet. Predikotext: Luk 13:1-5. Ljudfilen ovan avser predikan. 1 Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: “Menar ni att dessa galileer var större syndare än […]

Pingstdagen 31.5.2009

Gudstjänst i Biblion på pingstdagen 31.5.2009. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Text: Apg 2:36-42 (26:50). Tema: Den Helige Andes utgjutande. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat […]