Kommentera

En profet för vår tid

Johannes Döparen är en centralgestalt under advent. Varför det, undrar någon kanske. Han beredde väg för Jesus som nu skulle träda fram. Han förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hans lagpredikan var sträng: Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? (Luk 3:7). Det var ett budskap som påminner om de stora profeternas stränga ord.

Gamla testamentet berättar hur Gud använde sig av starka makter från Tvåflodslandet, först Assyrien och sedan Babylonien, för att straffa sitt folk Israel för deras upproriskhet mot honom.

Den så kallade kristna världen i väst har under en lång tid ådragit sig Guds vrede för upproriskhet mot Guds bud. Att äktenskapet inte hålls i ära leder till Guds dom (Hebr 12:4). Likaså är föraktet för det ofödda livet och kravet på rätt att bestämma när vårt eget liv ska avslutas ett förakt för Guds goda vilja. Kärlek till pengar är en rot till allt ont, så även i den fruktlösa kampen för miljön. Olydnad mot fjärde budet bidrar till att skolorna inte kan leverera de resultat man önskar. Men ännu mera allvarligt är det att Guds namn och Ord föraktas i stället för att hållas heligt.

Bibeln och framtidsforskarnas förutsägelser om världens undergång är samstämmiga. I dag verkar det vara så att Gud använder sig av Ryssland och makterna från Mellanöstern för att straffa den så kallade ”kristna världen”. Den som inte ser var tryggheten finns – i omvändelse till Herren – har inget att hoppas på, bara en dyster framtid. Men för den som känner världens Frälsare finns ingen orsak till förtvivlan: Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig (Luk 21:28).

Därför är det viktigaste budskapet nu under advent det samma som Johannes predikade, och det samma som på Jeremias tid: Vänd om, ni avfälliga barn! (Jer 3:22). Och det finns ett löfte som håller för den som lyssnar. När Daniel i sin fångenskap bekände sitt folks och sina ledares synder fick han veta att det skulle komma en som skulle göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet (Dan 9:24). Det var honom Johannes visade på: Se Guds Lamm som tar bort världens synd! (Joh 1:29).

Därför: lyft din blick och se det lilla barnet i krubban, Fridsfursten, Guds Son, som kom i förnedring för att du skulle få frid.
Öppna ditt hjärta i bön och bot,
upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot,
tro evangelium:
himmelriket är nära.

(A Frostenson)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för profeterna som du sänt för att varna och förmana oss och visa på din Son, vår Frälsare! Hjälp mig att böja mig under ditt Ord som kallar mig till omvändelse och tro. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!