Inspelningar med etiketten ‘seger’

5 objekt

Gudstjänst på 3:e sönd. i fastan i Lepplax bykyrka

med

Predikan av David Åkerlund på tredje söndagen i fastan i Lepplax bykyrka 8.3.2015. Hela gudstjänsten (https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3) https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3 Predikotext: Luk 4:31-37. 31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. 33 I synagogan fanns en man med en […]

Gläds att ditt namn är skrivet i himlen!

Gudstjänsten i Lepplax på första söndagen i fastan, 22.2.2015, måste tyvärr ställas in. Inspelning av predikan av Ola Österbacka som hölls efter kyrkkaffet i Biblion 1.3.2015. – – – Bön: Käre Jesus, du som har övervunnit alla den ondes frestelser, kom och ge oss kraft genom ditt ord för att kunna övervinna och besegra de […]