Inlägg med etiketten ‘självprövning’

4 objekt

Jag vill inte!

av Ola Österbacka

Varje förälder känner igen barnets trots. Nej, nej, jag vill inte! Och motsatsen: sådant som föräldrarna förbjuder, det vill man väldigt gärna. Episteltexten för elfte söndagen efter Trefaldighet, i Rom 7:14–25, ger besked om att det inte bara är barnen som reagerar med ”jag vill inte”. Paulus skriver: Det goda som jag vill gör jag inte, […]

Den ene rättfärdig – inte den andre

av Ola Österbacka

De två vägarna, det som också kallas den dubbla utgången, illustreras på ett dramatiskt sätt i Jesu liknelse om fariseen och tullindrivaren i templet. Han gick hem rättfärdig, inte den andre (Luk 18:14). Det var syndaren, han som slog sig för sitt bröst och bad om Guds förlåtelse, som gick hem rättfärdig. Den som skröt med vad han själv […]

Inför Gud och inför människor

av Ola Österbacka

Den elfte söndagen efter Trefaldighet har temat Självprövning. I evangelitexten för den tredje årgången (Matt 23:1–12) talar Jesus mycket allvarligt om de skriftlärda och fariseerna. Han anklagar dem för att vilja bli sedda av människorna. De ställer sig så att de kommer först i alla sammanhang, inför människor. Men de hade ingen berömmelse inför Gud. […]

Självprövning

av Ola Österbacka

Under många av söndagarna i Trefaldighetstiden möts vi av Guds lag, som talar om vårt ansvar och lydnad inför Guds bud. Lagen är en viktig del av Guds ord. I den lutherska trosläran brukar vi säga att lagen talar om oss och vad vi ska göra, medan evangelium talar om Gud och vad han har […]