Alla inspelningar från bibelhelgen 24-25.9.2016, dels som video, dels som ljudfiler.

Följ och dela!