Kommentera

Inspelningar från bibelhelgen Den kristna familjen

Under bibelhelgen 26–27 oktober 2019 höll pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk en serie lektioner med temat Bygg ditt hus på Klippan! Alla föredrag finns inspelade och kan också läsas som text. Gruppsamtal och sammandrag av dessa spelades inte in. Den första dagen hölls i Lepplax bykyrka och den andra i Vasa, Settlementcentrum.

Bibelhelgen inleddes med ett föredrag om bakgrund och nuläge i Norden av Ola Österbacka.

  1. Bakgrund och nuläge i Norden. Videoljudfiltext med diagram (pdf)
  2. Bygg ditt hus på Klippan! Videoljudfilsvensk text (pdf)
  3. Att finna en make/maka. Videoljudfilsvensk text (pdf)
  4. Män och hustrur.
    Del 1 på lördag: Video (endast stillbild) – ljudfilsvensk text (pdf)
    Del 2 på söndag: Videoljudfilsvensk text (pdf)

Luke Wolfgramm predikade även i reformationsdagens gudstjänst 27.10 i Vasa, tolkad av Hans Ahlskog. Videoljudfilsvensk text (pdf).

Från gudstjänsten på reformationsdagen. Klicka för att se större bild.
Följ och dela!