Läs hela Bibeln på ett år!

I samarbete med LBK har vi gjort ett nytt förslag till bibelläsning under ett års tid. På grund av utrymmet ingår ingen bibelläsningsplan i vår bibelkalender för 2023, utan den fås separat, med ett halvår åt gången. Den plan vi erbjuder presenteras av Bibelsällskapet, som på sin webbplats erbjuder flera olika bibelläsningsplaner....

Fortsätt att läsa

Rapport från Ukraina

Vi har fått del av denna rapport från Ukraina, skriven av Olena Derevska, kamrer för den ukrainska lutherska kyrkan (ULC) och även för lutherska församlingen i Kiev. Översättning från engelska: Birgitta Erlandsson. Se även ett bildgalleri. Den ukrainska lutherska kyrkan har flera församlingar och missioner i Ukraina. En av våra...

Fortsätt att läsa

Brudgummens ankomst

Den fjärde söndagen i advent blir ibland en del av julhögtiden. I år infaller den på längsta möjliga avstånd från julen. Dess tema har i folkkyrkans gällande handbok förskjutits till den väntande Maria och i många sammanhang firas redan Jesu födelse. Vi firar dock ännu adventstid med Johannes Döparen som...

Fortsätt att läsa