Med blicken mot himlen

Mitt inne i den glädjefyllda påsktiden vänds våra blickar mot himlen. Längtan efter den härlighet som Jesus berättat om så tydligt, särskilt i sitt avskedstal, växer starkare ju mer vi får del av nöd och lidande som synden fört in i vår värld. Under väckelsetider har man älskat de så...

Fortsätt att läsa

Fårörat lyssnar till Herden

Den andra söndagen efter påsk ägnas i våra gudstjänster åt herdetemat. Det finns ett tvåfaldigt budskap i detta tema. Dels finns den pastorala idyllen med fårhjorden som leds och beskyddas av sin trofasta herde: Herren är min herde, mig ska inget fattas (Ps 23). Men där finns också förmaningarna att...

Fortsätt att läsa

Bibelljus

Uppstod efter Skrifterna

När aposteln Petrus höll sin första offentliga predikan på pingstdagen i Jerusalem bevisade han med hjälp av Davids psalmer att Messias skulle dö och uppstå ur sin grav. Den metoden hade han lärt sig av Jesus själv. Han, som hade förnekat sin Mästare under den ohyggliga morgonen, hade fått förnyat förtroende...

Fortsätt att läsa

Omvälvande nyheter

Tänk er hur nyhetsmedia skulle rapportera från Jerusalem under påsken år 30. Först skulle man berätta om en rättegång mot en berömd profet, kallad Jesus från Nasaret, som ansågs vara judarnas kung. Man skulle ha beskrivit hur han avrättades genom korsfästelse, och hur dagen blev dramatisk genom ett mystiskt mörker och...

Fortsätt att läsa

Videoandakter i stilla veckan

När coronapandemin slog till för ett år sedan, strax före påsk, förändrades gudstjänstverksamheten i våra församlingar. Lutherska Bekännelsekyrkans ordförande Ingvar Adriansson satte då upp en serie videoandakter, sju andakter från lördagen före palmsöndag fram till påskdagen. Andakternas tema är Det går ett tyst och stilla lamm. Eftersom vi i stort...

Fortsätt att läsa

Vi stillar oss

Det råder en ovanlig stillhet i våra samhällen. Vi har påbud från myndigheterna att vi ska hålla oss stilla. Vi ska undvika att träffas i grupper och vi ska inte resa. Det förefaller som om allt skulle vara upplagt för att fira en riktig Stilla vecka, som palmsöndagen inleder. Orsaken är...

Fortsätt att läsa

Jungfruns son förkastas

Marie bebådelsedag är en första föraning om julen. Vi har nu ”vårfrudagstid”, ett begrepp som anknyter till vårdagjämningen som infaller på lördag. Dagen firas till minne av ängeln Gabriels besök hos jungfrun Maria i den lilla staden Nasaret i Galileen. Gabriel berättade att Maria skulle föda en son genom den...

Fortsätt att läsa

Det himmelska brödet

Midfastosöndagen kallas också brödsöndagen. Dess huvudtema, som är hämtat från första årgångens evangelium, är mättandet av de fem tusen männen. Den tredje årgångens evangelietext (Joh 6:48–57) innehåller Jesu undervisning om det himmelska, levande brödet, som är hans kött och som han har gett för att världen ska leva. Många av hans åhörare...

Fortsätt att läsa

Demoniska attacker

När Jesus trädde fram med sin mäktiga undervisning och sina kraftgärningar mobiliserade djävulen upp sina skaror till strid mot honom. Han hade inte lyckats fresta honom till synd, men han sökte varje tillfälle att bekämpa hans verksamhet. Den kommande söndagen, den tredje söndagen i fastan, lyfter fram händelser när onda andar...

Fortsätt att läsa

När egen kraft ej räcker till

Jesu lärjungar fick lära sig en läxa. Några av dem hade på det höga berget fått se Jesus tillsammans med Mose och Elia. Och Jesus strålade som solen. De skulle ha önskat stanna där för alltid. De var fyllda av kraft och tillförsikt. Men de måste återvända till vardagen. Och...

Fortsätt att läsa