Annandag pingst – en förlorad helgdag

Sedan Annandag pingst avskaffades som helgdag i Finland har pingsthelgen förlorat sin status som en stor helg i folks medvetande. Dagen har haft en märklig historia. År 1973 flyttades den på grund av arbetsmarknadens krav tillsammans med trettondagen och Kristi himmelsfärds dag till närmaste lördag. Pingstaftonen kallades då pingstens beredelsedag....

Fortsätt att läsa

Anden – vår bibellärare

När Jesus skulle lämna sina lärjungar lovade han att han ska sända dem en lärare för att vägleda och hjälpa dem.  ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er” (Joh 14:26). ”Men när...

Fortsätt att läsa

En ny kyrklig gemenskap

Med glädje och tacksamhet kunde S:t Johannes evangelisk-lutherska församlings årsmöte den 21 maj 2023 konstatera att vi nu har full kyrklig gemenskap med Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU). Redan tidigare i vår har Lutherska Bekännelsekyrkan och dessa båda församlingar konstaterat ömsesidig gemenskap. Samtal för...

Fortsätt att läsa