Information

1120 av 76 objekt

Information från årsmöte

av Ola Österbacka

Församlingens årsmöte hölls i Vasa på annandag påsk, 17.4.2017. David Åkerlund omvaldes till ordförande. Styrelsemedlemmar är Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström (vice ordförande) och Ola Österbacka (sekreterare). Øyvind Edvardsen avsade sig styrelseuppdrag och valdes till verksamhetsgranskare. Verksamheten diskuterades livligt. En friluftsdag ska ordnas på Kristi himmelsfärds dag 25.5 och målet är Björnhällornas rastplats på Iskmo-Jungsund vandringsled. […]

Norsk webbplats om vårt lutherska arv

av Ola Österbacka

Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge har lanserat en fin ny webbplats med mycket god information om Martin Luther och reformationen: Vår lutherske arv. Bakom det fina upplägget står Kjell Petter Bakken och för det teologiska innehållet kyrkans pastorer Tor Jakob Welde och Egil Edvardsen. Vi har tillsammans med LBK Sverige planer på att översätta och anpassa webbplatsen […]

En stor festdag i Pedersöre

av Ola Österbacka

Lördagen den 25 mars blir en stor festdag i församlingen. Vi får en ny pastor, David Åkerlund, som examinerades inför församlingen den 15 januari och kallades till pastor den 29 januari. David har mångåriga studier bakom, både distansstudier och kurser i olika europeiska länder. Han har gjort praktik under två år och också varit på […]

Bibel och Bekännelse nr 1/2017

av Ola Österbacka

Det första numret för året av Bibel och Bekännelse finns att ladda ner som pdf. Reformationens jubileumsår kommer att uppmärksammas i varje nummer detta år, bland annat med en predikan av Martin Luther och en biografisk presentation av olika skeden av reformatorns liv. I detta nummer ingår även en presentation av församlingens mission bland romer […]

Verksamheten på Villagatan har inletts

av Ola Österbacka

När detta skrivs har vi firat två gudstjänster i Settlementcentrum på Villagatan i Vasa. Första gången, 9 oktober, firade vi en predikogudstjänst och prövade oss fram med möbleringen. Andra gången, 23 oktober, firade vi för första gången nattvard, hade söndagsskola under predikan och efteråt kyrkkaffe. Vi kunde nu också sända gudstjänsten direkt. Det är en […]

Nytt från Bulgarien

av Ola Österbacka

Ett nytt bildgalleri visar några bilder från barnens sommarbibelskola i Dunavtsi och berättar om en ny romsk församling i Zlataritsa (i centala Bulgarien), som pastor Iliyan Itsov besöker för att hålla gudstjänster och undervisa en blivande diakon.

Vasagudstjänsterna flyttar till Settlementcentrum från oktober

av Ola Österbacka

Den sista gudstjänsten i Biblion på Biblioteksgatan 5 i Vasa hölls i samband med bibelhelgen den 25 september. Från 9 oktober 2016 kommer gudstjänsterna att förläggas till Settlementcentrum på Villagatan 1, i hörnet av Villagatan och Kaptensgatan på Brändö. I huset finns utrymmen som vi måste anpassa för gudstjänst varje gång och vi måste pröva oss […]

Bibelstudierna i Vasa

av Ola Österbacka

Torsdagen den 25 augusti avslutades studiecirkelserien ”Islam och kristendom” i Biblion, Vasa. I serien har ett tiotal personer deltagit. Det blev det sista bibelstudiet i Biblion och det är öppet om det framöver blir nya bibelstudiegrupper i Vasa. I stället kommer en bibelstudieserie att starta i Rangsby, Närpes, varannan torsdag kl 18 med början den […]

Bibelstudieserien Islam och kristendom avslutas

av Ola Österbacka

Torsdagen den 25 augusti kl 19.00 hålls en sista sammankomst i studiecirkelserien Islam och kristendom i Biblion, Vasa. Det är ännu oklart var vi fortsätter verksamheten från september, eftersom vi sannolikt måste lämna Biblion. Kvällen inleds med ett föredrag av Ola Österbacka och sedan samtalar vi om evangelisation. Vi utgår från det fjärde och sista kapitlet i […]

Nr 3 av Bibel och Bekännelse som pdf

av Ola Österbacka

Nr 3/2016 av Finlandsupplagan av Bibel och Bekännelse finns nu att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Luke Wolfgramm: Har jag gjort tillräckligt? Predikan vid KELK Europa 29.5.2016 Det kristna svaret på islam, Stefan Hedkvist Guds barn eller Guds barnbarn? Hans Ahlskog Vänner för evigt, referat från vuxenläger, David och Marika 140-årsjubileum i Tyskland, sammandrag […]