Av nåd är ni frälsta!

Den tredje söndagen efter Trefaldighet har temat Guds förekommande nåd. Temat understryker att det inte är vi som gjort början till vår frälsning. Det är inte heller vi som gjort beslutet, eller tagit det sista och avgörande steget. Det var Gud som gjorde det! Episteltexten, Ef 2:1–10, framställer den här sanningen...

Fortsätt att läsa

Guds oförskyllda nåd

När vi nu kommer in i förfastan har vi nio veckor till påsk. Förfastan är en övergångstid mellan trettondagstiden, då vi har sett Kristus uppenbaras i allt större härlighet, och fastetiden, som är upptakten till Jesu stora uppdrag som Frälsare med frestelser, lidande och slutligen död. Den första söndagen i förfastan,...

Fortsätt att läsa

Trygghet inför det nya året

Nyårsaftonen infaller i år på första söndagen efter jul. Denna söndag har temat Guds barns trygghet. Det är ett tema som vi verkligen behöver inför det nya, okända året. Dagarna efter jul byter ämne mycket snabbt. Från juldagens pastorala idyll med barnet i krubban kommer vi snabbt över till hemska...

Fortsätt att läsa

Gud blev människa

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Med orden ”Guds nåd” inleds en av julens episteltexter (Tit 2:11–14). Just i julevangeliet är Guds nåd uppenbarad på ett särskilt tydligt sätt. Guds nåd är det stora miraklet att Gud själv, världens skapare och kung, blev människa och lät sig...

Fortsätt att läsa

Tacksamhet

Åkrarna har gulnat av höstens skörd och tröskorna samlar in skörden. Äppelträden bär sina frukter, fast grenarna på sina håll är mindre dignande än vanligt. Gud sänder sin välsignelse rent konkret till oss. Han är den som ger växten. Det finns skäl att vara tacksam. Men ännu större skäl till tacksamhet –...

Fortsätt att läsa

Goda förvaltare av Guds nåd

I texterna på nionde söndagen efter Trefaldighet påminns vi om att vi alla har ett ansvar som förvaltare. Detta ansvar gäller våra jordiska gåvor, men framför allt gäller det förvaltningen av Guds nåds evangelium. Evangelietexten i vår gudstjänst är från Matt 10:16–22 och ingår i det instruktionstal som Jesus höll...

Fortsätt att läsa

Guds förekommande nåd

Den tredje söndagen efter Trefaldighet brukar kallas De förlorades söndag. Texterna talar om ett bortsprunget får, ett borttappat mynt, en föraktad tullindrivare som kallas att vara Jesu lärjunge och en son som ser ut att vara förlorad men omvänder sig och återvänder. Vilken kärlek och vilket tålamod visar inte dessa...

Fortsätt att läsa

Septuagesima

Vi håller nu på att avsluta trettondagstiden och går in i förfastan, som firas under de tre söndagarna fram till fastan som inleds med askonsdagen. Den första av dem är Septuagesima, som också bär namnet tredje söndagen före fastetiden. Namnet Septuagesima kommer av sjuttio, eftersom man har räknat 70 dagar till...

Fortsätt att läsa

Söndagen Septuagesima

Ämnet för söndagen Septuagesima, som infaller 1.2.2015, är Guds oförskyllda nåd. I predikotexten från Luk 17:7–10 undervisar Jesus hur vi som hans lärjungar ska förhålla oss till tjänsten i Guds rike. Vi ska säga: ”Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.” Vad menar Jesus? Vill han ta...

Fortsätt att läsa