Verksamhetsinformation

110 av 47 objekt

95 teser för det 21:a århundradet

av Ola Österbacka

Den 31 oktober 2017 har det gått exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på slottskyrkodörren i Wittenberg. Därmed inleddes en serie händelser som hade världshistorisk betydelse och som vi känner under namnet reformationen. För att fira minnet av reformationen har nya teser utformats av en grupp av 15 […]

Reformationen firades i Tyskland

av David Åkerlund

Trötta och tacksamma sitter Marika och jag på flyget till Helsingfors denna söndagskväll. Vi har fått möjligheten att besöka KELK 2017-mötet som ordnades i Grimma, Tyskland av vår systerkyrka ELFK. Deltagare från alla 6 bebodda världsdelar var närvarande, ca 200 personer. Dessa dagar firades i det landet där reformationen startade för 500 år sedan och […]

En stor festdag i Pedersöre

av Ola Österbacka

Lördagen den 25 mars blir en stor festdag i församlingen. Vi får en ny pastor, David Åkerlund, som examinerades inför församlingen den 15 januari och kallades till pastor den 29 januari. David har mångåriga studier bakom, både distansstudier och kurser i olika europeiska länder. Han har gjort praktik under två år och också varit på […]

Verksamheten på Villagatan har inletts

av Ola Österbacka

När detta skrivs har vi firat två gudstjänster i Settlementcentrum på Villagatan i Vasa. Första gången, 9 oktober, firade vi en predikogudstjänst och prövade oss fram med möbleringen. Andra gången, 23 oktober, firade vi för första gången nattvard, hade söndagsskola under predikan och efteråt kyrkkaffe. Vi kunde nu också sända gudstjänsten direkt. Det är en […]

Vasagudstjänsterna flyttar till Settlementcentrum från oktober

av Ola Österbacka

Den sista gudstjänsten i Biblion på Biblioteksgatan 5 i Vasa hölls i samband med bibelhelgen den 25 september. Från 9 oktober 2016 kommer gudstjänsterna att förläggas till Settlementcentrum på Villagatan 1, i hörnet av Villagatan och Kaptensgatan på Brändö. I huset finns utrymmen som vi måste anpassa för gudstjänst varje gång och vi måste pröva oss […]

Bibelstudierna i Vasa

av Ola Österbacka

Torsdagen den 25 augusti avslutades studiecirkelserien ”Islam och kristendom” i Biblion, Vasa. I serien har ett tiotal personer deltagit. Det blev det sista bibelstudiet i Biblion och det är öppet om det framöver blir nya bibelstudiegrupper i Vasa. I stället kommer en bibelstudieserie att starta i Rangsby, Närpes, varannan torsdag kl 18 med början den […]

Bibelstudieserien Islam och kristendom avslutas

av Ola Österbacka

Torsdagen den 25 augusti kl 19.00 hålls en sista sammankomst i studiecirkelserien Islam och kristendom i Biblion, Vasa. Det är ännu oklart var vi fortsätter verksamheten från september, eftersom vi sannolikt måste lämna Biblion. Kvällen inleds med ett föredrag av Ola Österbacka och sedan samtalar vi om evangelisation. Vi utgår från det fjärde och sista kapitlet i […]

Ändrade gudstjänsttider under sommaren i Lepplax

av Øyvind Edvardsen

Efter önskemål från medlemmerna norrut har vi gjort några korrigeringar för gudstjänster i Lepplax under sommaren. Det resterande programmet för juni och juli ser ut såhär: Söndag 19:e juni – Gudstjänst kl 18, HHN efter gudstjänsten. Söndag 26:e juni – Gudstjänst kl 10 Söndag 10:e juli – Gudstjänst kl 10 Söndag 17:e juli – Friluftsgudstjänst […]

KELK Europa på Lepikko lägercentrum 27–29 maj

av Ola Österbacka

Sista veckoslutet i maj samlas europeiska representanter för bekännelsetrogna kyrkor inom Konfessionella Evangeliska Lutherska Konferensen (KELK) på Lepikko lägergård i Alskat, Korsholm utanför Vasa. Värdar för dagarna är Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko och S:t Johannes ev-luth församling. Ämnet för årets konferens är doxologin i Herrens bön, alltså bönens avslutningsord. Deltagarna representerar alla kyrkor som redan delar samma tro, lära och […]