Trivsam utflyktsdag

På Kristi himmelsfärds dag styrde ett drygt dussin personer kosan mot en avsides by i Pedersöre, Kiisk. Där vandrade de en bit längs Utterleden, en totalt 50 km lång vandringsled i för det mesta obebyggda områden mellan Esse och Purmo. Mitt på Bockabron över Esse å hölls en andaktsstund och...

Fortsätt att läsa

S:t Johannes är nu medlem i KELK

Med glädje och tacksamhet får vi meddela, att Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (på engelska: CELC, Confessional Evangelical Lutheran Conference) som är samlad till det åttonde världsvida mötet i Lima, Peru, enhälligt har godkänt S:t Johannes evangelisk-lutherska församling som associerad medlem. Det skedde vid en mötesförhandling den 30 maj 2014. Detta meddelades...

Fortsätt att läsa

Jubileumskonferens och kurser

Lutherska Bekännelsekyrkan grundades 1974 och firar detta år 40-årsjubileum. Jubileet hålls på Hjälmargården i samband med kyrkans ordinarie årskonferens i juli. Se detaljprogram här. I samband med konferensen hålls två kurser, närmast tänkta för teologie studerande och pastorer. Den första hålls före konferensen på Hjälmargården, 7-9 juli, och behandlar Romarbrevet...

Fortsätt att läsa

SLT:s sommardagar

Vår finska systerkyrka, Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, firar sina sommardagar 18-20 juli i Pälkäne. Se närmare information här (på finska). Alla programpunkter hålls på finska, utom Brugs föredrag som hålls på engelska. Finsk översättning utdelas. Programmet i korthet: Fredag 18.7 13 Lunch 13.30 SLT:s årsmöte 17.00 Sanan rieskaa, Aarne Erkkilä och...

Fortsätt att läsa

Årsmöte 27.4.2014

Församlingen höll årsmöte i Lepplax efter gudstjänsten den 27 april. I den ekonomiska rapporten konstaterades att ekonomin varit bättre än budgeterat tack vare regelbundna medlemsoffer och övriga gåvor och kollekter. Verksamhetsberättelse finns här. Styrelsens ordförande David Åkerlund omvaldes. Ny vald medlem är styrelsen är kyrkoherde Øyvind Edvardsen, som hittills deltagit...

Fortsätt att läsa

Dop

På palmsöndagen den 13 april 2014, döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog, son till Mia och Hans Ahlskog och född den 10 maj 2013. Dopförrättningen hölls i anslutning till gudstjänst i Lepplax bykyrka och dopförrättare var pastor Ola Österbacka. Faddrar är Ann-Sofi och Botvid Lindström samt Marika och David Åkerlund.

Fortsätt att läsa

Bibeldag i Biblion

Bibeldag hölls i Biblion på midfastosöndagen 30.3.2014. Inspelningar finns från följande tillfällen: 11.00 Gudstjänst, liturg: Øyvind Edvardsen, predikant: Juhani Viitala (på finska, predikan i svensk översättning av Jesper Hansen). Tema: Livets bröd. 13.15 (ca) Ola Österbacka: Bekymmer och ansvar – en rätt avvägning 14.30 Øyvind Edvardsen: Livet under korset. (Redigerad...

Fortsätt att läsa

Frågor och svar om Detta tror vi

Tack vare en överenskommelse med NPH kan vi översätta boken This We Believe – Questions and Answers till svenska. Översättningen  görs av Hans Ahlskog. Vi har också fått rätt att publicera valda stycken ur boken på vår webbplats. Vi har redan lagt ut några stycken och kommer den tid framåt...

Fortsätt att läsa

Øyvind Edvardsen kyrkoherde

Vid sitt sammanträde den 2 oktober 2013 beslöt församlingens styrelse att pastor Øyvind Edvardsen övertar föreståndaransvaret av Ola Österbacka, på dennes förslag. Han innehar ämbetstiteln kyrkoherde. Antalet gudstjänster i Lepplax bykyrka kommer att utökas till tre eller fyra per månad. Kyrkoherden leder även bibelstudier i Lepplax bykyrka varannan onsdag kl...

Fortsätt att läsa

Högtidsdag i Bulgarien

I samband med årsmötet för Bulgariens lutherska kyrka (BLC) den 17 augusti 2013 utexaminerades Ivo Rusinov (Lazarov) och Dimitar Shishkov från St. Sophia Lutheran Seminary av dess rektor John Vogt. Därefter ordinerades de till pastor resp. assisterande pastor i Dunavtsi-församlingen. Vi har fått några bilder av pastor Vogt och publicerar...

Fortsätt att läsa