Inspelningar

8 objekt

Inspelningar från bibelhelgen Den kristna familjen

av Ola Österbacka

Under bibelhelgen 26–27 oktober 2019 höll pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk en serie lektioner med temat Bygg ditt hus på Klippan! Alla föredrag finns inspelade och kan också läsas som text. Gruppsamtal och sammandrag av dessa spelades inte in. Den första dagen hölls i Lepplax bykyrka och den andra i Vasa, Settlementcentrum. Bibelhelgen inleddes med […]

Inspelningar från 10-årsjubileet

av Ola Österbacka

För att du inte ska behöva bläddra på olika ställen har vi nu sammanfört alla inspelningar från 10-årsjubileet 5.8.2018 här. Predikan, Ps 33:12–22, Øyvind Edvardsen Hela gudstjänsten på Youtube (oredigerad). Liturg: David Åkerlund, kantor Hans Ahlskog, körsång under ledning av Helga Dahlskog. Historik, Ola Österbacka (ljud, ladda ner presentation som pdf) Avslutningspredikan som text: Bygga […]

Inspelningar från bibelhelgen

av Ola Österbacka

Alla inspelningar från bibelhelgen 5–6 maj 2018 finns nu tillgängliga. I de flesta fall finns både ljudfiler (mp3) och video, några av dessa kombinerade med presentation. Øyvind Edvardsen: predikan över 1 Joh 1:5–2:2 (video, mp3) Øyvind Edvardsen: Bikten, avlösningen och det kristna livet (video, mp3) Hans Ahlskog: Den kristne och Mose (video, ljud, presentation som […]

95 teser för det 21:a århundradet

av Ola Österbacka

Den 31 oktober 2017 hade det gått exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på slottskyrkodörren i Wittenberg. Därmed inleddes en serie händelser som hade världshistorisk betydelse och som vi känner under namnet reformationen. För att fira minnet av reformationen har nya teser utformats av en grupp av 15 […]

Inspelningar från bibelhelgen 24-25.9.2016

av Ola Österbacka

Alla inspelningar från bibelhelgen 24-25.9.2016, dels som video, dels som ljudfiler. Stefan Sjöqvist: 1 Kor 12, del 1 som video, och som ljudfil med svar på frågor. Hans Ahlskog: Sångstund med presentation av Luther-psalmer. Stefan Sjöqvist: 1 Kor 12, del 2 som video, och som ljudfil med svar på frågor. Gudstjänst 18 sönd. efter Trefaldighet […]

En fin bibelhelg

av Ola Österbacka

Bibelhelgen den 17-18 oktober erbjöd välsignade dagar kring Guds ord. Under lördagen i Lepplax samlades ca 60 personer, av dem många barn. Peter Öman gav en pedagogiskt skicklig undervisning. Ola Österbacka granskade några psalmer ur lärosynpunkt och dagen avslutades med en sångafton kring Anders Nilssons sånger, ledd av Hans Ahlskog. Parallellt med några av föredragen hölls undervisning […]

2 söndag efter påsk – Herde söndagen

av David Åkerlund

Gud säger genom Jeremia: ”Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren . Därför säger Herren , Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, […]

Inspelningar från bibeldagen i Kronoby

av Ola Österbacka

Nu finns det mesta av inspelningarna från bibeldagen i Hopsala byagård i Kronoby i form av video på vimeo. Endast gudstjänstpredikan finns än så länge som ljudfil (podcast, mp3) men de övriga kommer att läggas ut inom kort. En del kommer också som texter. Ett problem är dock avslutningen med David Åkerlund, där den kära […]